Raumdeuter Radio: Göteborg[EN]

9 - [Kungssten > Angered Centrum] av Kasra Seyed Alikhani

Ladda ner

Equal Temperament är ett experimentellt musikprojekt av Kasra Seyed Alikhani som lånar sitt namn från det vanliga stämningssystemet för västerländsk musik som dominerar de flesta musikprogram. Projektet samlar intryck, inspelningar och tankar framkallade av spårvagn nummer 9 och dess destinationer i form av en musikal eller ett album. Rutten illustrerar de stora geografiska avstånden som bidrar till segregeringen av Göteborg. Med den tematiska linsen för resa/limbo utforskas idealen om "svenskhet" i förhållande till spårvagnsvägen. Projektet använder musikprogramvara som nyligen utvecklats av musiker och forskare Khyam Allami som utmanar den västra förspänningen i musikprogramvaran.

Spårlista: 1. Intro (0:0), 2. Samarin (2:17), 3. Bara spöken kvar (10:45), 4. Mina besverigelser (16:59), 5. Breaking Barriers (21:25), 6. Svensson bränner ut dig (27:58), 7. Efter resan (34:15), 8. Biljettkontroll (36:51), 9. Helhjärtad (38:46)

Text: Kasra Seyed Alikhani
Mastering: Philip Granqvist
Röster: Jessica Fredin, Kasra Seyed Alikhani, Shoeb Hashem, Mehdi Seyed Alikhani, Shahla Kandloosi
Musik: Kasra Seyed Alikhani
Textrådgivning: Jessica Fredin, Charlotte Malmenholt
Översättning: Hanna Skoglar

Kasra Seyed Alikhani skapar fiktiva världar som är både inbjudande och frånstötande genom måleri, film, musik och installation. I dessa formas berättelser som blandar personlig erfarenhet, teori och masskultur med varandra och olika uttryck blir malplacerade och omkodade. Genom dessa världar kan han iscensätta och göra upp med giftiga attityder som ligger dolda genom sin vardaglighet i olika vanor, kulturella uttryck eller bilder, både inom honom själv och i hans samtid. Han intresserar sig för förställning och likformighet och på senare tid hur dessa teman också förhåller sig till fantasier om hälsa och sjukdom.
Website: cargocollective.com/kasra, Instagram: @kasraalikhani


Flyg - [Landvetter Airport > Nils Ericsonterminalen] av Rose Brander

Ladda ner

Rose Brander presenterar ett hörbart svar på den föreslagna höghastighetstågförbindelsen mellan Borås och Göteborg. Vi är uppfostrade med drömmar om modernisering och framsteg; är det subversivt att motstå envägsframtiden som bara består av tillväxt? To Whom Are You Responsible? Reflekterar över uppfattningar om störningar, tystnad, kulturarv och "orörd" natur. Om sanningen är unik kan en dialog vara möjlig? Ett försök att fokusera på utveckling av frågor snarare än fasta positioner.

Text och ljud: Rose Brander
Röster: John Brander, Iris Brander, Johannes Brander, Pepsi, Gizmo
Mastering: Rose Brander
Litterära referenser: The Mushroom at the end of the world, Anna Lowenhaupt Tsing, 2015. Climate Leviathan, Joel Wainwright and Geoff Mann, 2018. The View from the Train, Patrick Keiller, 2013. The Singing Life of Birds: The Art and Science of Listening to Birdsong, Donald Kroodsma. 2007
Context referenser: Göteborg-Borås tågprojektet. Gesebol byalag och Bygdegårdsförening. Red listed species in Sweden 2020. Gesebol Facebook gruppen
Speciellt tack till: MC Coble, Cara Tolmie, Marie Trollius, Lou Wolthers

Bio: "Jag är intresserad av potentialen för sociala möjligheter genom att skapa konstverk och utforska utökade uppfattningar om övning genom att tillsammans skapa utrymmen, diskussioner och evenemang. Jag brukar svara på det redan existerande, dekonstruerar och använder min omgivning. Jag använder hittade material, föremål, information eller samlingar som utgångspunkter som jag sedan samlar om, klassificerar, ordnar och remixar. Jag använder ofta olika format, material och tidsramar; använda film, ljud, performance och rymd för att främja dialog och upplevelse med en publik."

Översättning från engelska


25 - [Linnéplatsen > Länsmansgården Svarte Mosse] av Mariella Ottosson & Loke Berg

Ladda ner

X, producerad av Mariella Ottosson med musik av Loke Berg, innehåller röster, atmosfär och musik inspirerad av västerländska filmer - filmtraditioner och berättande behandlas genom ljud. En fragmenterad berättelse om namngivning, känslan av tillhörighet och ankomstillusioner läggs ut på svenska, arabiska och engelska, där begreppet ”mörk vetenskap” är centralt. Analogier mellan ett politiserat "West" och egenskaperna hos ett "Wild West" syftar till att ställa frågor om den etiska kompromissen och laglösheten inbäddad i kapitalismen och idéerna om "modernitet" - med hänvisning till till exempel Carl Linnés tvivelaktiga arbete med mänskliga arter och den första röntgendiffraktionsbilden av DNA-fiber; Foto 51.

Text: Mariella Otto
Musik: Loke Berg
På trumpet: Jonas Due
Röster: Hanna Mächs, Matthew Branham, Roua Abohassan
Mastering: Joakim Lindberg
Översättning: Mariella Otto, Roua Abohassan
Lucy in the Sky with Diamonds: Cover performed by Kent Weight & Svante Noa.(Originally written by John Lennon and Paul McCartney for The Beatles, Producer George Martin. Released on Sgt. Pepper’s Lonely hearts Club Band, Label Parlophone, 1967).
Litterära referenser: Clarice Lispector, A breath of life, (Translation Johnny Lorenz, New Directions Publishing Corporation, 2012. First published in 1977). Mare Kandre, Deliria, (Hanssons Bok, 2009, First published in 1992). Adania Shibli, Touch, (Clockroot Books, 2010. First published in 2002). Here translated to Arabic from English, by Roua Abohassan.

Med ett intresse för med kroppens sociala och fysiska koreografi, liksom språk i skrift och 'tal', är frågor om förkroppsligande, antagande och åskådare i själva kärnan i Ottos praxis. Genom att samla in information och bilder på ett associativt och kollageaktigt sätt slår hon samman arkivfynd med sitt eget material; en formblandning av video, text, skulptur och fotografi - vilka ofta presenteras som installationer, eller montage. Ett ostrons dubbade röst, Joan of Arc's kramper och facist-utopisk poesi, presenterar sig inom det performativa och scenografiska - det fungerar som iscensatta bilder som lägger grunden eller 'komponerar en läsning' av spekulativ karaktär.
Mariella Louise Otto, f. 1990, är en svensk konstnär som arbetar mellan Malmö och Lissabon. Hon tog sin magisterexamen i Malmö Art Academy, 2019 och har utställt på Bloc Projects (Sheffield, GB), Galleri KVIT (Köpenhamn, DK), KICA (Krasnodar, RU), Skissernas Museum (Lund, SE) och Inter Arts Center (Malmö, SE). Efter examen fick hon assistentbidraget från Svenska konstrådet för att arbeta med bildkonstnären Ângela Ferreira i Lissabon 2020.
Website: mariellaotto.com, Instagram: @mariella_louise_otto

Översättning från arabiska/engelska


50 - [Korsvägen > Frölunda Torg] av Nontokozo Tshabalala

Ladda ner

Nontokozo Tshabalalas A Journey of Journeys utforskar två resor genom linsen på 50-bussen mellan Korsvägen och Frölunda Torg: en slags parallell till vägen och taxiresan från Johannesburg CBD till Soweto, Sydafrika. Tshabalala utforskar segregationens arv och hur kulturella och samhälleliga normer verkställer ett sätt att vara på kollektivtrafik. För Tshabalala känns resan till och från Frölunda Torg lite för bekant. Genom att korsa motorvägar, överdådiga stadsdelar, fält av intet, byggarbetsplatser - det påminner henne om hemma. Lite kallare dock. Båda ändarna av resan, bokstavligen världar ifrån varandra, ger frågor om förskjutning, jämlikhet, säkerhet, etnicitet och kultur.

Text och ljud: Nontokozo Tshabalala
Mastering: Joe Rowley
Techniskastöd: Gabriel Nils Edvinsson

Bio: "Mitt arbete är en oändlig resa av självupptäckt. Inspirerad av min brorson, Siyamthanda (Ncufi) som frågade varför han var "den här färgen" med hänvisning till hans bruna hud, firar mitt arbete inte bara att vara svart och afrikansk utan utforskar också de frågor jag har om mig själv och världen runt omkring mig. Jag tror att det finns många olika sätt att säga saker och så använder jag det bästa mediet för att ha en viss konversation. Jag använder också social design och min konstnärliga praktik som ett medel för att utveckla mina nyfikenheter på mig själv som en svart kvinna och afrikan och skapa fler utrymmen för andra svarta människor att hitta sig själva eller åtminstone ifrågasätta det under som vi är. Genom afrofuturismens lins - grundad i avkolonisering - får jag drömma om en värld där vi är säkra, älskade och fria. Och därför är arbetet jag skapar för Ncufi och hans generation viktigt så att de inte behöver kämpa för att vara sig själva utan bara existera."
Instagram: @future_of_brown


99 - [Hjalmar Brantingsplatsen > Kungssten] av Kolbrún Inga Söring

Ladda ner

I The G-Spot aktiverar Kolbrún Inga Söring förhållandet mellan staden och lyssnaren. The G-Spot bjuder in lyssnaren på en smått erotisk resa. Det uppmanar dem att tänka på sin egen blick mot staden; att engagera sig med sin agens, med sin makt, dess komplexa och mångfacetterade natur, dess ålder, fläckar och nya fasader, dess skräddarsydda och besvärliga infrastruktur. Arbetet ber resenären att förhandla med staden. Förhandlingarna är natursköna, sensoriska och djärva, stimulerar lyssnarens kropp genom transportvävnaden och erbjuder ett nytt perspektiv på till synes bekanta miljöer.

Text, ljud och masetering: Kolbrún Inga Söring
Speciellt tack till: Sam Message, who held my hand through this process, who contributed some golden sentences to the script writing.

Kolbrún Inga Sörings konstnärliga forskning undersöker möjligheterna att använda kroppen som en självständig plats för provokation och problematiserar cis-heteronormativa ideal samtidigt som ett ifrågasättande av den djupt rotade myten kring manlig lust uttrycks. I Chevron Moustache inger sig Söring, genom autotheory, i en process av performativt skrivande och omprövar på så vis populära narrativ genom att lyfta dess egna problematiska relationer till såväl ideal som längtningar. Allt inom ett ramverk av självrepresentativ kroppspolitik, kroppsmodifiering och begärspolitik.
Kolbrun Inga Söring är en ickebinär konstnär som arbetar i Göteborg, vars arbete sträcker sig över flera områden av konstnärligt uttryck från performance, video arbete och platsspecifik installation till social teknik och kulturproduktion. Söring är värd för THIS IS THE QUEER BAR samt är grundare och medkurator för den kommande festivalen ENQUEERY: Festival of Queer Curiosity och medgrundare av Status Queer - en ideell organisation som arbetar för att spruta in ny energi i LGBTQ+ kulturscenen i Göteborg.
Website: cargocollective.com/kolbruninga Instagram: @kolbrunsoring

Curatorisk text av Joe Rowley

Raumdeuter är en pjäs på tyska Traumdeuter, ”drömtolkare” och avser någon som tolkar rum och utrymmen [1]. I Raumdeuter Radio är tolkningen av rummen ett urval av ljudverk, där rummet ifråga är stadsbilden i Göteborg, Sverige. Projektet förlitar sig på tropen om pendlaren, hörlurar inkopplade/påkopplade, engagerad i det sociala kontraktet för att undvika interaktion med och samtidigt bortse från resterande omgivning.

De olika formerna av kollektivtrafik som finns i våra städer och deras sammanhängande infrastruktur (tågstationer, busshållplatser, avgångshallar, etc.) erbjuder kanske det sista verkliga offentliga rummet som är öppet för alla [2]. Kollektivtrafikens inre plats kan placera en revisor på väg till kontoret bredvid ett barn till skolan; en äldre kvinna född och uppvuxen i staden bredvid en nyanländ från ett annat land. Kollektivtrafiken hjälper oss att navigera i staden och tillhandahåller referenspunkter samt förankrar relationen mellan olika distrikt inom oss. De glider genom och förbi glittrande stadskärnor, livliga torg, industriområden och förorter och utsätter oss för nästan alla aspekter av stadsmiljön. Avgångshallarna själva är ofta tysta utrymmen där olika strikta sociala normer följs. Dessa hänför sig vanligtvis till att bevara personligt utrymme och privatliv för resenären. Dessa beteenden har förstärkts av den pågående COVID-19-pandemin.

I våra samtida stadsbilder är många utrymmen begränsade när det gäller tillgänglighet. Detta kan bero på olika orsaker som är kopplade till ägande, bredare föreställningar om allemansrätten [3] och uppkomsten av utrymmen för användning av rum som är simultant offentliga och privata [4]. Det offentliga rummet är begreppsmässigt ett demokratiskt utrymme, även om demokrati är ett alltmer förvirrat koncept i det globala politiska landskapet [5]. Även om det är sant att kollektivtrafiken ofta kräver en avgift, erbjuder den därmed sammanhängande infrastrukturen runt rutterna ett offentligt utrymme som verkligen är offentligt och kosmopolitiskt [6]. Kanske har dessa utrymmen nyckeln till att återaktivera, tolka och engagera staden på nytt och bilda utrymmen där en inkluderande offentlig sfär, mer i formen som bland annat Nancy Frasier [7] hoppas, existerar.

Raumdeuter Radio syftar till att nyttja aspekten av den samtida pendlaren genom att använda ljud för att tolka rutter som pendlaren reser varje dag samt uppmuntra engagemang i delar av staden som den vanligtvis aldrig besöker. Genom att tänka igenom Henri Lefebvres rätt till staden [8] och Rosalyn Deutsches arbete syftar projektet till att både avslöja element och berättelser inom staden som kan förbli dolda eller marginaliserade och vägleda lyssnaren till större medvetenhet om sin miljö och möjliga roll inom det. Projektet startar i samband med den 11: e upplagan av Göteborgs internationella biennal för samtida konst som kommer att fokusera både på stadens historia och framtid [9]. Göteborg var basen för svensk kolonialism i Afrika och Karibien, det Svenska Ostindiska Companiet, och tillhör de mest segregerade städerna i Europa [10]. Med dessa faktorer i åtanke hoppas Raumdeuter Radio att avslöja och fira staden och alla inom den.

[1] Rice-Coates, C. 2017. Thomas Müller the First and Possibly Last Raumdeuter. The Football Times. [av@: https://thesefootballtimes.co/2017/03/31/thomas-muller-the-first-and-possible-last-ramdeuter/ (02.10.20)]

[2] Tonnelat, S. 2010. “The Sociology of Urban Public Spaces” in Wang, H., Savy, M., and Zhai, G (eds.), Territorial Evolution and Planning Solution: Experiences from China and France. Paris, Atlantis Press.

[3] Self, J. 2016. REAL Foundation. Speaking at the Swiss Architecture Museum [av@: www.youtube.com/watch?v=FlqEifJfybg&t=533s (02.10.20)]

[4] Martire, A. 2020. Street Space. [av@: https://www.streetspaceresearch.com/about (02.10.20)]

[5] Deutsche, R. 1998. The Question of “Public Space”. Seminar Transcript [av@: https://iwalewapublicspace.files.wordpress.com/2012/02/rosalyn-deutsche-_-the-question-of-_public-space_.pdf (02.10.20)]

[6] Tonnelat, S. 2010. “The Sociology of Urban Public Spaces” in Wang, H., Savy, M., and Zhai, G (eds.), Territorial Evolution and Planning Solution: Experiences from China and France. Paris, Atlantis Press.

[7] Frasier, N. 1992. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy", in Calhoun, Craig (ed.), Habermas and the Public Sphere, Cambridge Mass.: MIT Press, pp. 109–142

[8] Lefebvre, H. 1996. The Right to the City.

[9] Rosendahl, L. 2020. The Ghost Ship and the Sea Change. [av@: http://www.gibca.se/index.php/en/2021/framework (02.10.20)]

[10] Thörn, C., & Thörn, H. 2017. “Swedish Cities now Belong to the Most Segregated in Europe” in Sociologisk Forskning, årgång 54, nr 4, pp. 293–296.

Partners:

Raumdeuter Radio har ekonomisk stöd från Goteborgs Stad Utvecklingsstöd.
Raumdeuter Radio är stolt över att samarbeta med flera institutioner i Västra Götaland:

Boy Konsthall [rutter: Flyg]
Frölunda Kulturhus [rutter: 50]
GIBCA Extended
Godisfabriken Konstateljé [rutter: 9 & 99]
Konsthallen Blå Stället [rutter: 9]
Landvetter Kulturhus/Härryda Kommun [rutter: Flyg]
Ljudverket
Urban Konst Göteborg